MED BARNENS UTVECKLING I FOKUS

Vår förskola kännetecknas av glada, nyfikna barn, hängiven personal och engagerade föräldrar

Förskolan Vikingen ligger i utkanten av Brottby i nordöstra Vallentuna. Här förenar vi lantlig idyll med trygghet, närhet och god hemlagad mat. Verksamheten bedrivs i en stor röd villa med en mängd olika rum som inbjuder till skapande och lärande.

Vår värdegrund bygger på hög personaltäthet och aktiv föräldradialog. Utomhustvistelse och musik är viktiga komponenter i vår pedagogik, som baseras på Lpfö-98/10. All mat tillagas från grunden i vårt egna kök. För dig som är föräldraledig erbjuder vi 30 timmar i veckan för syskon. Vi är sex anställda och har plats för 25 barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan Vikingen drivs som ett föräldrakooperativ med engagerade föräldrar och korta beslutsvägar. Förskolechefen ansvarar för verksamhetsplaneringen och rapporterar till styrelsen som ansvarar för budgetplanering, personalfrågor, fastigheten och föräldrarnas arbetsgrupper. Styrelsen väljs på årsstämman och består av föräldrar. Som förälder till barn på Vikingen förväntas du delta aktivt i föreningsarbetet och bidra med dina kunskaper och engagemang.