Vår förskola kännetecknas av glada, nyfikna barn, hängiven personal och engagerade föräldrar

Vår värdegrund bygger på hög personaltäthet och aktiv föräldradialog. Utomhusvistelse är en viktig komponent i vår pedagogik, som baseras på Lpfö-98/10. Måltiderna tillagas från grunden i vårt egna kök. För dig som är föräldraledig erbjuder vi 30 timmar i veckan för syskon. Vi är sex anställda och har plats för 25 barn i åldrarna 1-5 år.