Hem

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN VIKINGEN

OMSORG MED HÖG KVALITET

Förskolan Vikingen ligger i utkanten av Brottby i nordöstra Vallentuna. Här förenar vi lantlig idyll med trygghet, närhet och god hemlagad mat. Verksamheten bedrivs i en stor röd villa med en mängd olika rum som inbjuder till skapande och lärande. Vår värdegrund bygger på hög personaltäthet och aktiv föräldradialog. Utomhustvistelse och musik är viktiga komponenter i vår pedagogik, som baseras på Lpfö-98/10. All mat tillagas från grunden i vårt egna kök. För dig som är föräldraledig erbjuder vi 30 timmar i veckan för syskon. Vi är sex anställda  och har plats för 25 barn i åldrarna 1-5 år.


Förskolan Vikingen drivs som ett föräldrakooperativ med engagerade föräldrar och korta beslutsvägar. Förskolechefen ansvarar för verksamhetsplaneringen, och rapporterar till styrelsen som ansvarar för bland annat budgetplanering, personalfrågor och fastigheten. Styrelsen väljs på årsstämman och består av föräldrar.


Om du vill ställa ditt barn i kö för en plats på Vikingens förskola gör du det på Vallentuna kommuns skolvalssida.

 

 

Den årliga kommunala kvalitetsenkäten visar ännu en gång varför vi stolt pratar om Vikingen som världens bästa förskola - i Vallentuna =)

Kvalitetsenkäten 2019

Kommunens tillsynsbeslut

2018: Beskrivning av hur vårt arbete går till i praktiken och hur det fungerar i barngruppen, och varför vi påstår att vi är världens bästa förskola.

Resultatet från den årliga kvalitetsenkäten 2018

Här är utlåtandet över vår verksamhet från familjerna till barnen som går hos oss.

Vår vision är att i en lantlig och trygg miljö ge barnen den bästa grunden för ett livslångt lärande genom meningsfull lek.

HUR GÖRA  SJUKANMÄLAN

Vardagar

     Telefon: 08-512 413 64

     SMS: 072 303 13 64

     E-post: personal@vikingen.nu

Sjukanmäl senast klockan 08:00 samma dag.

Friskanmäl senast  klockan 15:00 dag innan återkomst


Helg

Ditt barn friskförklaras per automatik varje måndag.

Vid insjuknande eller fortsättande sjukdom under helg

så barn ej kommer måndag: sjukanmäl senast söndag klockan 20:00 via E-post: personal@vikingen.nu


TELEFON:  08-512 413 64

E-POST:  personal@vikingen.nu

Copyright © 2017 Föraldrakooperativet Vikingen Ekonomisk Förening.

Om du vill ställa ditt barn i kö för en plats på Vikingens förskola gör du det på Vallentuna kommuns skolvalssida.