Verksamheten

Förskolan Vikingen har som mål att stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik plats för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för oss på förskolan Vikingen.

Förskolan och vår omgivning

Utemiljö

Vikingens förskola ligger nära både ängar och och skog som vi regelbundet utnyttjar för våra utflykter och äventyr. Vikingen har gångavstånd till flera fina utflyktsmål.
Förskolan har en egen liten köksträdgård med odlingar samt några buskar och träd på gården. Det finns även gungor, rutschkana, lekhus, sandlådor med mera. Gården delas av med ett staket mellan fram och baksidan för att bättre kunna tillgodose barnens olika behov.

Innemiljö

Inomhusmiljön är anpassad efter barnens behov, ålder och intressen. Det mesta av materialet finns tillgängligt för barnen att själva ta fram.
På förskolan finns miljöer för

 • Bygg och konstruktion
 • Ljud, dans, musik och drama
 • Ljus, naturvetenskap och utforskande
 • Ateljé/verkstad
 • Språk och IT
 • Avskildhet, eftertanke, reflektion, vila

Våra lärmiljöer ger barnen möjligheter att tillsammans utforska, experimentera och utmana sig själva och varandra. Genom att skapa mötesplatser där barnen kan lära och lyssna på varandra vill vi uppmuntra barnen att komma vidare i sitt kunskapssökande.

IKT (information, kommunikation och teknik) ska vara ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten, både bland pedagogerna och barnen.
Digitala hjälpmedel i form av lärplattor används som en del i den pedagogiska verksamheten.

Vila

För att ditt barn ska orka leka och ha roligt på förskolan, behövs en stunds lugn och ro under dagen. Det tillgodoser vi genom olika former av vila. Vilken form beror på ålder och behov.

Kök

Vikingens måltider tillagas från grunden i förskolans kök. Barnen äter i olika matlag från en matbuffé.

Arbetssätt och mål

Förskolans mål är att skapa trygga barn där alla blir sedda genom närvarande och lyssnande pedagoger. Trygghet är en förutsättning för lärande.
Barnen deltar dagligen i språksamlingar som innehåller en sång, saga och ramsa. Vi använder bildschema som stöd i verksamheten. Tillsammans med föräldrarna skapar förskolan en positiv förskola för alla Vikingens barn.

Förskolan har följande pedagogiska mål:

 • Barnen ska bli trygga på förskolan
 • Barnen skall få verktyg att hantera konflikter, lära sig ta ansvar för sina handlingar samt ta hand om sina kompisar
 • Barnen ska ha roligt på förskolan
 • Barnen ska våga uttrycka sina åsikter och börja förstå ett demokratiskt tänkande
 • Barnen ska känna glädje i sin lärprocess
 • Barnen ska utveckla självständighet