Förskolan Vikingen ligger i utkanten av Brottby i nordöstra Vallentuna. Här förenar vi lantlig idyll med trygghet, närhet och god hemlagad mat.

Vår förskola kännetecknas av glada, nyfikna barn, hängiven personal och engagerade föräldrar. Verksamheten bedrivs i en stor röd villa med en mängd olika rum som inbjuder till skapande och lärande. Vår värdegrund bygger på hög personaltäthet och aktiv föräldradialog.

Utomhusvistelse är en viktig komponent i vår pedagogik, som baseras på Lpfö-98/10. All mat tillagas från grunden i vårt egna kök. För dig som är föräldraledig erbjuder vi 30 timmar i veckan för syskon. Vi är sex anställda  och har plats för 25 barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan Vikingen drivs som ett föräldrakooperativ med engagerade föräldrar och korta beslutsvägar.