Engagerade föräldrar är nyckeln till en välmående förening.

Förskolan Vikingen grundades 1995 och drivs som ett föräldrakooperativ med engagerade föräldrar och korta beslutsvägar. Det innebär att familjerna blir medlemmar i kooperativets förening.

Förskolechefen ansvarar för verksamhetsplaneringen och rapporterar till styrelsen som ansvarar för budgetplanering, personalfrågor, fastigheten och föräldrarnas arbetsgrupper. Styrelsen väljs på årsstämman och består av föräldrar.

Föreningen har antagit gemensamma prioriteringar gällande verksamheten. Som förälder till barn på Vikingen förväntas du delta aktivt i föreningsarbetet och bidra med dina kunskaper och engagemang i någon av arbetsgrupperna. Samtliga familjer har även fasta åtaganden såsom städning och ett antal vikariat.